Odda Parkering

Grunnleggelse

Odda Parkering AS ble etablert av Odda kommune våren 2018 for å ivareta en bedre styring og bruk av de offentlige parkeringsarealene i Odda by. Det for å sikre tilgjengelighet på parkeringsplasser, skape trafikksikkerhet og god trafikkavvikling.

Regulering

Dette blir nå gjort ved at det er utarbeidet en ny og oppdatert parkeringsregulering for sentrum kombinert med at de innføres avgiftsparkering.

Visjon

Odda Parkering AS skal bidra til å skape en trafikksikker og ryddig parkerings situasjon, effektiv utnyttelse av offentlige og private parkeringsanlegg samt sørge for fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper i Odda. Selskapets virksomhet skal preges av høy profesjonalitet og fokus på kundene.

Organisasjon:

Styret i Odda Parkering AS består av:

Eivind Tokheim – Styreleder
Trygve Bolstad – Styremedlem
Anne-Grethe Lien Eikeland – Styremedlem
Solfrid Horne-Moe – Styremedlem
Inge Lægreid – Styremedlem

Daglig leder er;
Kjetil Skjeie