KLIKK PÅ LINKENE UNDER FOR Å SE HVILKE LOVER OG REGLER SOM ER GJELDENDE

3. FORSKRIFT OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE.
INFORMASJON OM VILKÅRSPARKERING.
– jf. parkeringsforskriften av 18.03.16 nr. 260

Førers plikter
1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).
2. På avgiftsplasser må registrering/betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd), se vilkår ved betalingsautomat. Fører plikter å registrere kjøretøyet med registreringsnummer på parkeringsautomat eller i APP umiddelbart etter parkering.
3. Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.

P-tillatelse for forflytningshemmede må plasseres som nevnt i pkt. 2.  Forflytningshemmede med parkeringstillatelse kan parkere avgiftsfritt.

4. På områder med tidsbegrenset p-tid skal fører registrere kjøretøyets registreringsnummer straks bilen er parkert, enten på automat eller via APP.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter
Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. Dersom det ikke trekkes billett for tidsbegrenset gratisparkering, eller det parkeres uberettiget på plasser reservert kunde, besøkende eller gjest, er kontrollsanksjonen kr 300
(§ 36). Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage
Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på; oddaparkering.no

Odda Parkering AS      Smelteverket 57, 5750 Odda        Tlf. 95 20 57 50         Org.nr. 921 986 300