Brekke, takstgruppe 6187, er åpen i vintersesongen når Hildalsvegen videre innover er stengt pga snø. Pris for sesongparkering er kr 1500,-, ukeparkering kr 350,- og døgnparkering kr 60,- . Parkeringstillatelse for sesong- og ukeparkering kjøpes på nett via easypark.permits. LINK eller via easypark APP hvor man og kan kjøpe tillatelse for døgnparkering. Parkeringen i Brekke er nå lukket for sesongen og det kreves ikke inn avgift.

Reinsnos/Indre Reinsnos, takstgruppe 6185, har 2 parkeringer med til sammen 150 plasser hvor det tilbys helårsparkering, ukeparkering og døgnparkering.  Pris for helårsparkering er kr 2000,-, ukeparkering kr 350,- og døgnparkering kr 60,-. Parkeringstillatelse kjøpes på nett via easypark.permits. LINK eller via easypark APP g.  Her kan man også kjøpe tillatelse for døgnparkering på automat ved den store parkering på Reinsnos. Tillatelse kjøpt på automat gjelder også for Indre Reinsnos.

Lontjørn/Smørtjønnsmoen, takstgruppe 6188, har 30 parkeringsplasser hvor det det tilbys helårsparkering, ukeparkering og døgnparkering.  Pris for helårsparkering er kr 2000,-, ukeparkering kr 350,-. og døgnparkering kr 60,-. Parkeringstillatelse kjøpes på nett via easypark.permits. LINK eller via easypark APP.

Løyningskrysset v/E-134, takstgruppe 6186,  har 40 plasser det det tilbys helårsparkering, ukeparkering og døgnparkering.  Pris for helårsparkering er kr 2000,-, ukeparkering kr 350,-. og døgnparkering kr 60,-. Parkeringstillatelse kjøpes på nett via easypark.permits. LINK eller via easypark APP.

P-plass Almerket, takstgruppe 6190
Regulert tid blir 0800-1800 mandag-fredag og 0800-1500 lørdag. Max parkeringstid blir da 4 timer. De 2 første timerblir gratis deretter koster det kr 20,- pr time. Plassen tilbyr 130 plasser herav 5 reservert innehaver av HC-kort. Parkeringsautomat finnes i plassens sørøstre hjørne.

P-plass teknisk etat, takstgruppe 6193
Regulert tid blir 0800-1800 mandag-fredag og 0800-1500 lørdag. Max parkeringstid blir da 4 timer. De 2 første timer blir gratis deretter koster det kr 20,- pr time. Plassen tilbyr 30 plasser herav 1 reservert for innehaver av HC-kort. Det er også 4 ladeplasser for EL-bil på plassen Parkeringsautomat finnes i plassens nordlige del.

P-plass v/ Bokkotunet, P-plass v/rådhuset og gateareal rundt COOP, takstgruppe 6194
Regulert tid blir 0800-1800 mandag-fredag og 0800-1500 lørdag. Max parkeringstid er 4 timer. De 2v første timer er gratis deretter koster det kr 20,- pr time. I området er tilbys det 98 plasser herav 5 reservert innehaver av HC-kort Disse 5 finner man ved Bokkotunet, utenfor COOP og ved Rådhuset. Parkeringsautomater finnes ved Ungdomshallen og ved kryss Bustetungata/Folgefonngata.

P-Plass øst for Barneskolen, takstgruppe 6195
Regulert tid her blir døgnet rundt. Denne plassen blir forbeholdt døgnparkering, boligsone og næringsparkering. Døgnparkering vil koste kr 70,- pr døgn: Boligsone og næringstillatelser vil bli solgt via nettbutikk. Plassen tilbyr 59 plasser herav 2 reservert innehaver av HC-kort. Parkeringsautomat finnes i øst på plassen.

P-plass v/Odda kjøpesenter sjøsiden og ved Jervenbygget, takstgruppe 6191
Regulert tid er 0800-1800 mandag-fredag og 0800-1500 lørdag. Max parkeringstid blir da 4 timer. De 2 første timer blir gratis deretter koster det kr 20,- pr time. Plassen tilbyr 76 plasser herav 3 reservert innehaver av HC-kort. Parkeringsautomat finnes i midt på plassen ved kjøpesenteret.

P-plass på vestsiden av Odda kjøpesenter
Regulert tid her blir hele døgnet. Plassen blir reservert for abonnementsparkering for ansatte i sentrum. Plassen tilbyr 40 plasser. Plassen har også ladeplass for EL-biler som kan benyttes for lading uavhengig om man har p-tillatelse til plassen.

Parkering bussterminalen
Regulert tid her er hele døgnet. Plassen er ment som et tilbud til reisende med buss og tilbyr derfor døgnparkering til en pris av kr 40,- pr døgn. Området har 25 plasser på kaien vis a vis bussterminalen og 8 plasser nord om kirken. Parkering på plassen betales med easypark takstgruppe 6197.

Smelteverksområdet
På Smelteverksområdet vil det frem til sommeren 2020 ikke være avgiftsparkering. Kommunens parkeringsarealer på området vil være tilgjengelige for kort- og langtidsparkering.

Boligsoneabonnement
For beboere i sentrum i boliger/eiendommer som ikke har tilgjengelig parkering på egen tomt/eiendom men er avhengig av parkering på offentlig plass/veg tilbys det boligsoneparkering. Boligsoneordningen er oppdelt i flere områder hvor man kjøper abonnement i et parkeringsområde avhengig av boligens beliggenhet. Boligsoneabbonement selges via nettbutikk som finnes på nettsiden. Boligsoneabbonement koster kr 2000,- pr år, eller kr 625,- for 3 måneder. Eiere av tomt på offentlig veg hvor arealet er avsatt til boligsoneparkering vil etter egen søknad kunne innvilges et boligsoneabonnement til kr 200,- pr år.

For å kunne kjøpe om boligsoneabonnement i Boligsone 1 må du oppfylle følgende kriterier:
Som kjøper skal du være registrert i folkeregisteret med adresse i området Eitrheimsvegen, Bakkegata (Brotateigen) . Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil. Parkeringsplasser for boligsone 1 finner man i Eitrheimsvegen, Bakkegata og parkeringsplassen øst for barneskolen.

For å kunne kjøpe om boligsoneabonnement i Boligsone 2 må du oppfylle følgende kriterier:
Som kjøper skal du være registrert med folkeregisteret med adresse i området Moen, Skulegata, Folgefonngata, Bustetungata, Opheimgata. Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil. Parkeringsplasser for boligsone 2 finner man på parkeringsplassen øst for barneskolen og i Moen mellom Skulegata og Bustetungata

For å kunne kjøpe om boligsoneabonnement i Boligsone 3 må du oppfylle følgende kriterier:
Som kjøper skal du være registrert med folkeregisteret med adresse i området Bustetungata sør for Oppheimgata, Bygda. Kjøretøyet skal være registrert på deg i motorvognregisteret. Unntak kan innvilges om du legger frem tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil. Parkeringsplasser for boligsone 3 finner man i Bustetungata sør for Opheimsgata .

Næringsabonnement
Næringsabonnement selges til næringsdrivende for yrkeskjøretøy (profilerte/uprofilerte) som brukes i virksomhetens forretningsdrift. Med dette abonnement kan kjøretøyet parkeres ubegrenset på parkeringsplass øst for barneskolen. En kan videre parkere på parkeringsplasser i sentrum (unntatt boligsoneområder og ansattparkering på Vestsiden av Odda kjøpesenter) og fjellparkeringene innenfor den tidsramme som gjelder på de ulike parkeringsplasser med dette abonnementet. Abonnementet koster kr 2500,- pr år inkl MVA. En kan knytte flere kjøretøy til abonnementet, men kun bruke det på et kjøretøy om gangen.

Ansattabonnement
For ansatte som jobber i sentrum og som ikke kan benytte den parkeringsplass som de så langt har brukt fordi denne omreguleres til kortidsparkering tilrettelegges det egne områder for ansattparkering. Her kan man parkere med et ansattabonnement som koster kr 1100,- pr år og gir mulighet for parkering 0630-2300. Parkeringsarealene er å finne på Smelteverksområdet, deler av parkeringsplass øst for barneskolen (område nærmest Skulegata) og på parkering vest for Odda Kjøpesenter. Ansattabonnement selges via nettbutikk. Man kan knytte flere kjøretøy til abonnementet, men kun parkere ett om gangen på det.

Få svar på det du lurer på.

Vi svarer på alle dine spørsmål om du legger de inn via formen her.

Mandag til Fredag fra  09:00 to 17:00