Odda Parkering AS har fått ansvar av Ullensvang kommune å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forstå håndhevning av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving. Selskapet har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjenglighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål.

Parkeringsgebyr
Parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner kan påklages med hjemmel i parkerings-forskriften § 44. Odda Parkering AS arbeider for god framkommelighet og sikre forhold for trafikantene. Derfor hender det at vi må ilegge gebyr eller tilleggsavgift.

Hvem kan klage
Eier eller bilfører har rett til å klage på gebyr, kontrollsanksjon eller inntauing hvis du mener at ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av «særlige grunner» som det heter i reglene.

Bilførers plikter
Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften). Bilføreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp.

Klagefrist
Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

Hvordan klage

For å gjøre det enklest mulig å klage på ileggelser har vi et elektronisk klageskjema.

Klager må leveres digitalt via vårt klageskjema.

HUSK: legge ved dokumentasjon, eks. billett/tillatelser, bilder, og lignende. Saksnummer finner du på ileggelsen.

Men følgende «unnskyldninger» vil allikevel normalt ikke føre frem:

•          Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser.
•          Jeg hadde gått for å veksle.
•          Jeg hadde glemt å legge fram parkeringsbilletten/parkeringskortet.
•          Jeg var bare borte i 2 minutter.
•          Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil.
•          Jeg trodde jeg kunne parkere i boligsonen uten å ett gyldig boligsonekort.
•          Legebesøket, tannlegen, møtet el. lign. tok lenger tid enn jeg trodde.
•          Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale.