Ukategorisert

Kort om endringer i parkeringssystemet fra 1. januar 2021.

For fjellparkeringene så blir det gratis å parkere på dagtid (kl 0800-2200) på parkeringsplassene på Reinsnos og Indre Reinsnos i perioden 1. mai-31. oktober. Prisene på sesong- og ukeabonnement holdes uendret.

På parkeringsplassene i sentrum dvs på gateparkeringer ved COOP, p-plassene ved ungdomshallen, bak rådhuset og ved teknisk etat blir prisen for parkering kr 8,- pr time fra første time. Minimumspris blir kr 8,-. Maks p-tid på 4 timer videreføres.

På p-plassen ved Almerket blir prisen også kr 8,- pr time og her fjernes begrensning på maks 4 timer i parkeringstid.

Inn- og utkjørselen til parkeringsplassen på Almerket vil også tidlig i 2021 bli ombygget slik at plassen da vil få automatisk skiltgjenkjenningssystem (ANPR). Dette vil forenkle bruken av plassen vesentlig ved at registrering av parkeringstid blir automatisert. Ytterligere informasjon om dette vil komme når den nye løsningen er på plass.

På parkeringen ved Odda kjøpesenter fortsetter dagens p-ordning med maks parkeringstid på 4 timer 2 timer gratis p-tid og deretter en timepris på kr 20,-.

Det blir ingen endringer i vilkårene for boligsone-, næring- og ansattabonnement