Ukategorisert

Nye områder for ansattparkering i Odda åpnes mandag 17. august.

Fra og med mandag 17. august har Odda Parkering As gleden av å gjøre nye parkeringsplasser tilgjengelig for innehavere av ansattabonnement. Deler av parkeringsplassen øst for barneskolen åpnes opp for innehavere av ansattabonnement. Området som blir åpent for ansatt parkering er området nærmest Skulegata.

I tillegg vil parkeringsplassene på Smelteverkstomten nord og øst for Norvabygget nå bli skiltet om og reservert kun for innehavere av ansattabonnement. Dette skal bidra til å sikre tilstrekkelig antall p-plasser til dem som har kjøpt slikt abonnement